Cup Danh Sư

– Thời gian nhận đơn đăng ký tham dự Cup Danh Sư: 14/9/2020 đến 19/09/2020
– Phần đăng ký tham dự Cup Danh Sư sẽ bị hủy nếu:
+ Nộp bài sau 17h ngày 24/9/2020
+ Nộp dưới 8 bài thi
– Qui cách: yêu cầu quý vị Danh Sư nộp cùng lúc tất cả các bài của thi sinh do mình phụ trách tại Vĩnh Trí Beauty 110 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5